Romans 15: 20 – 21 It has always been my ambition to preach the gospel where Christ was not known, so that I would not be building on someone else's foundation. Rather, as it is written: "Those who were not told about him will see, and those who have not heard will understand.”


LOG Outreach Times  

Monday Nights  19h00                                                       

Meet at :

Charisma RCA Church

261 Jewel Street

Laudium

 

Romeine 15: 20 – 21 Ek my eer daarin gestel het om die evangelie te verkondig, nie waar Christus alreeds bekend was nie om nie op die fondament van ‘n ander te bou nie maar soos geskrywe is: Hulle aan wie niks van Hom vertel is nie, sal dit sien; en hulle wat nie gehoor het nie, sal dit verstaan.

 

Make a Free Website with Yola.